Xem tuổi vợ chồng tốt xấu giữa chồng 1989 vợ 1986

Bạn đang muốn xem sự hợp khắc giữa tuổi hai vợ chồng bạn là chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ Bính Dần 1986. Dưới đây là chi tiết đánh giá cụ thể về tuổi hai vợ chồng.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Kỷ Tỵ vợ Bính Dần

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1989 1986
Tuổi âm Kỷ Tỵ Bính Dần
Mệnh Đại Lâm Mộc Lộ Trung Hỏa
Cung phi Khôn Khảm
Thiên mệnh Thổ Thủy

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Kỷ Tỵ vợ Bính Dần

Dựa vào thông tin tử vi của tuổi hai vợ chồng bạn khi xem sự hợp khắc giữa chồng 1989 vợ 1986. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề từ đó xem xét tuổi chồng 1989 có hợp Kỷ Tỵ bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Đại Lâm MộcLộ Trung HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KỷBínhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
TỵDầnLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KhônKhảmTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThổThủyTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Kỷ Tỵ vợ Bính Dần

3
Tuổi vợ chồng 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả số điểm trên đây sẽ giúp hai vợ chồng bạn đánh giá được sự hợp khắc giữa chồng sinh năm 1989 và vợ sinh năm 1986. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Từ đó xem xét tuổi chồng 1989 có hợp 1986 bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.