Xem tuổi vợ chồng tốt xấu giữa chồng 1980 vợ 1988

Bạn đang muốn xem sự hợp khắc giữa tuổi hai vợ chồng bạn là chồng tuổi Canh Thân 1980 và vợ Mậu Thìn 1988. Dưới đây là chi tiết đánh giá cụ thể về tuổi hai vợ chồng.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thân vợ Mậu Thìn

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1980 1988
Tuổi âm Canh Thân Mậu Thìn
Mệnh Thạch Lựu Mộc Đại Lâm Mộc
Cung phi Khôn Chấn
Thiên mệnh Thổ Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thân vợ Mậu Thìn

Dựa vào thông tin tử vi của tuổi hai vợ chồng bạn khi xem sự hợp khắc giữa chồng 1980 vợ 1988. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề từ đó xem xét tuổi chồng 1980 có hợp Canh Thân bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Thạch Lựu MộcĐại Lâm MộcBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhMậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThânThìnTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KhônChấnHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThổMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thân vợ Mậu Thìn

4
Tuổi vợ chồng 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả số điểm trên đây sẽ giúp hai vợ chồng bạn đánh giá được sự hợp khắc giữa chồng sinh năm 1980 và vợ sinh năm 1988. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Từ đó xem xét tuổi chồng 1980 có hợp 1988 bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.