Ngày chôn cất ma chay trong tháng 9 năm 2024

Chọn ngày tốt để chôn cất trong tháng 9/2024 sẽ giúp mang lại cuộc sống mới tốt đẹp cho người đã mất. Cũng như người thân, họ hàng phần nào an tâm hơn.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt chôn cất, an táng tháng 9 năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày tốt tiến hành chôn cất tháng 9 năm 2024 để gia chủ lựa chọn. Bên cạnh đó là các khung giờ tốt để tiến hành việc hạ huyệt, mai táng được thuận lợi. Thông tin chi tiết có trong bảng dưới đây:

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt
Thứ Ba Dương lịch: 3/9/2024 Âm lịch: 1/8/2024
Ngày Canh Ngọ
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Sáu Dương lịch: 6/9/2024 Âm lịch: 4/8/2024
Ngày Quý Dậu
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Chủ nhật Dương lịch: 15/9/2024 Âm lịch: 13/8/2024
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Ba Dương lịch: 17/9/2024 Âm lịch: 15/8/2024
Ngày Giáp Thân
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Tư Dương lịch: 18/9/2024 Âm lịch: 16/8/2024
Ngày Ất Dậu
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Hai Dương lịch: 23/9/2024 Âm lịch: 21/8/2024
Ngày Canh Dần
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Tư Dương lịch: 25/9/2024 Âm lịch: 23/8/2024
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Quý Dậu
GiờDần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Chủ nhật Dương lịch: 29/9/2024 Âm lịch: 27/8/2024
Ngày Bính Thân
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Hai Dương lịch: 30/9/2024 Âm lịch: 28/8/2024
Ngày Đinh Dậu
Tháng Quý Dậu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)

Phía trên là thông tin những ngày tốt chôn cất trong tháng 9 năm 2024. Nhằm giúp gia chủ lựa chọn được ngày phù hợp tiến hành an táng để người đã mất sớm được siêu thoát. Nếu muốn xem các ngày tốt chôn cất khác hãy bấm chọn tháng, năm trên công cụ của chúng tôi.