Ngày chôn cất ma chay trong tháng 5 năm 2022

Chọn ngày tốt để chôn cất trong tháng 5/2022 sẽ giúp mang lại cuộc sống mới tốt đẹp cho người đã mất. Cũng như người thân, họ hàng phần nào an tâm hơn.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt chôn cất, an táng tháng 5 năm 2022

Dưới đây là danh sách các ngày tốt tiến hành chôn cất tháng 5 năm 2022 để gia chủ lựa chọn. Bên cạnh đó là các khung giờ tốt để tiến hành việc hạ huyệt, mai táng được thuận lợi. Thông tin chi tiết có trong bảng dưới đây:

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt
Chủ nhật Dương lịch: 1/5/2022 Âm lịch: 1/4/2022
Ngày Giáp Dần
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Ba Dương lịch: 3/5/2022 Âm lịch: 3/4/2022
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Tỵ
GiờDần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Bảy Dương lịch: 7/5/2022 Âm lịch: 7/4/2022
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Chủ nhật Dương lịch: 8/5/2022 Âm lịch: 8/4/2022
Ngày Tân Dậu
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Ba Dương lịch: 17/5/2022 Âm lịch: 17/4/2022
Ngày Canh Ngọ
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Sáu Dương lịch: 20/5/2022 Âm lịch: 20/4/2022
Ngày Quý Dậu
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Chủ nhật Dương lịch: 29/5/2022 Âm lịch: 29/4/2022
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Ất Tỵ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Ba Dương lịch: 31/5/2022 Âm lịch: 2/5/2022
Ngày Giáp Thân
Tháng Bính Ngọ
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)

Phía trên là thông tin những ngày tốt chôn cất trong tháng 5 năm 2022. Nhằm giúp gia chủ lựa chọn được ngày phù hợp tiến hành an táng để người đã mất sớm được siêu thoát. Nếu muốn xem các ngày tốt chôn cất khác hãy bấm chọn tháng, năm trên công cụ của chúng tôi.