Tag Archives: xem ngày âm lịch

Coi ngày giờ tốt xấu tiến hành đại sự

Trước khi quyết định tiến hành đại sự, ông cha ta thường coi ngày tốt xấu. Bởi xem ngày giờ tốt xấu giúp lựa chọn được ngày tốt, hoàng đạo và tránh ngày xấu, hắc đạo. Từ đó có thể lên kế hoạch sắp xếp hợp lí để thực hiện công việc được thuận lợi, […]

Xem ngày giờ hắc đạo trong tháng

Khái niệm ngày hoàng đạo rất phổ biến, nhưng còn ngày hắc đạo có nghĩa là gì? Ngày hắc đạo là ngày tốt hay xấu? Trái ngược với ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo chính là ngày dễ gây ra khó khăn, trắc trở. Trong tháng, năm sẽ có ngày hoàng đạo và ngày hắc […]