Tag Archives: đổi ngày âm sang dương

Chuyển đổi lịch ngày âm ngày dương

Lịch âm và dương được chúng ta dùng song hành cùng với nhau. Những việc như khai giảng, khám chữa bệnh, đi làm… chúng ta thường theo lịch dương. Còn lịch âm thường dùng vào những việc như giỗ chạp, làm nhà hay cưới xin. Bởi thế việc đổi ngày âm dương rất hữu ích […]

Xem thông tin lịch vạn niên chi tiết nhất

Lịch vạn niên hay còn gọi là lịch vạn sự, lịch âm dương. Là lịch dựa vào thuyết âm dương ngũ hành để tính ngày giờ tốt xấu. Xem lịch vạn niên sẽ biết được chi tiết về ngày dương, âm lịch hôm nay. Cũng như biết được hôm nay là ngày gì, là ngày […]