Tag Archives: bói giờ sinh

Xem tử vi qua giờ sinh đoán vận mệnh

Giờ sinh là thời khắc mà mình được sinh ra. Xem tử vi qua ngày tháng năm sinh và giờ sinh đều rất cần thiết và hữu ích. Tuy có người sẽ trùng ngày tháng năm sinh nhưng giờ sinh khác nhau sẽ mang vận mệnh khác nhau. Công cụ xem giờ sinh đoán vận […]

Xem bói tử vi theo ngày tháng năm sinh

Ngày tháng năm sinh của một người sẽ gắn liền với người đó suốt cả cuộc đời. Thời khắc sinh ra khác nhau sẽ dẫn đến việc hình thành nhân cách, vận số khác nhau. Vì vậy xem bói theo ngày tháng năm sinh được mọi người đặc biệt quan tâm, dùng để xem vận […]