Xem tuổi vợ chồng tốt xấu giữa chồng 1990 vợ 1987

Bạn đang muốn xem sự hợp khắc giữa tuổi hai vợ chồng bạn là chồng tuổi Canh Ngọ 1990 và vợ Đinh Mão 1987. Dưới đây là chi tiết đánh giá cụ thể về tuổi hai vợ chồng.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1987
Tuổi âm Canh Ngọ Đinh Mão
Mệnh Lộ Bàng Thổ Lộ Trung Hỏa
Cung phi Khảm Khôn
Thiên mệnh Thủy Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

Dựa vào thông tin tử vi của tuổi hai vợ chồng bạn khi xem sự hợp khắc giữa chồng 1990 vợ 1987. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề từ đó xem xét tuổi chồng 1990 có hợp Canh Ngọ bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Lộ Bàng ThổLộ Trung HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhĐinhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
NgọMãoLục phá (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KhảmKhônTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThủyThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

3
Tuổi vợ chồng 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả số điểm trên đây sẽ giúp hai vợ chồng bạn đánh giá được sự hợp khắc giữa chồng sinh năm 1990 và vợ sinh năm 1987. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Từ đó xem xét tuổi chồng 1990 có hợp 1987 bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn.